Anna Król

Wykładowca

Anna Król

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (2007-2012).

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, wpisana na listę radców prawnych w dniu 17 maja 2016 r. Wcześniej zdobywała doświadczenie w międzynarodowej firmie konsultingowej. Jest autorem publikacji w zakresie prawa podatkowego oraz prawa handlowego. Prowadzi obsługę prawną korporacyjnych podmiotów gospodarczych.
Specjalizuje się w szczególności w szeroko pojętym prawie korporacyjnym, prawie nowych technologii, prawie własności intelektualnej oraz prawie farmaceutycznym.
Biegle posługuje się językiem angielskim.