dr Małgorzata Maria Kulik

M.Kulik

dr Małgorzata Maria Kulik

Stanowisko:

Psycholog, socjolog

Doświadczenie:

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. z osobami chorymi somatycznie i/lub psychicznie oraz z ich bliskimi, osobami wykluczonymi społecznie np. z powodu sytuacji zawodowej, mieszkaniowej czy zdrowotnej, pracownikami systemu oświaty, osobami z niepełnosprawnością.

Praca jako adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego pozwala mi na nieustanne kształcenie się w zakresie diagnozy osobowości czy funkcjonowania poznawczego młodzieży i osób dorosłych.

Uczestniczyłam w szkoleniach i kursach z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania, Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży, Terapii Akceptacji i Zaangażowania, Terapii Perspektywy Temporalnej.

Wykształcenie:

 • Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Magister psychologii (specjalizacja psychologia kliniczna) Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Magister socjologii Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Kurs Trenerski I Stopnia
 • Racjonalna Terapia Zachowania

  Obszar specjalizacji:

  • kryzysy emocjonalne
  • kompetencje miękkie
  • diagnostyka psychologiczna
  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia depresyjne
  • diagnostyka funkcjonowania poznawczego