Hanna Gieburowska Copy

Hanna Gieburowska

Hanna Gieburowska

Stanowisko:

Psycholog

Doświadczenie:

Moją wiedzą i doświadczenie dotychczas wykorzystywałam i rozwijałam w pracy z pacjentami Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w SPS ZOZ „ZDROJE” w Szczecinie.

Wykształcenie:

Psychologia to moje kolejne studia, które ukończyłam na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Pierwszym kierunkiem na UAM była politologia i nauki społeczne, specjalność nauczycielska, a potem – Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki szkoły wyższej na Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie.

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.

Obszar specjalizacji:

  • uzależnienia, współuzależnienie
  • syndrom DDA
  • zaburzenia lękowe
  • choroby psychosomatyczne
  • problemy rodzinne