Jakub Gdowski

lek. Jakub Gdowski

Stanowisko:

Lekarz rezydent Kliniki Psychiatrii PUM w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii.

Doświadczenie:

Pracuję jako lekarz Oddziału Całodobowego Kliniki Psychiatrii PUM i Psychiatrycznej Izby Przyjęć. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Wykształcenie:

Lekarz rezydent Kliniki Psychiatrii PUM w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii.

Obszar specjalizacji:

  • choroby somatyczne: leczenie, profilaktyka, współwystępowanie chorób somatycznych i zaburzeń psychicznych
  • zaburzenia i choroby psychiczne m.in. depresja, choroba dwubiegunowa, schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne, zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia odżywiania itp.
  • zaburzenia psychiczne związane ze stosowaniem substancji psychoaktywnych m.in. zespoły uzależnień, zespoły abstynencyjne, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia afektywne itp.
  • zaburzenia psychiczne organiczne m.in. otępienie, majaczenie, organiczne zaburzenia urojeniowe, organiczne zaburzenia nastroju itp.
  • ostre stany psychiatryczne m.in. myśli i tendencje samobójcze, próby samobójcze, psychoza itp.