Julia Neter

Wykładowca Julia Neter

Julia Neter

Stanowisko:

Psycholog, psychodietetyk, edukator seksualny
 

Doświadczenie:

Obecnie jestem członkinią Stowarzyszenia Forum Polskiego Pola Lacanowskiego (FPPL) i Międzynarodowego Zrzeszenia Forów Pola Lacanowskiego (IF-EPFCL), posiadającego międzynarodową Szkołę Psychoanalizy EPFCL.

Wykształcenie:

 • absolwentka psychologii klinicznej i dietetyki
 • magistrantka literaturoznawstwa
 • ścieżki z psychoterapii, seksuologii, psychologii uzależnień, seminaria z psychoterapii zaburzeń osobowości i zaburzeń występujących pod postacią somatyczną; obecnie członkini koła naukowego psychoanalizy lacanowskiej
 • ukończyła kursy: psychoterapii dialektyczno-behawioralnej organizowany przez Centrum DBT oraz European SAR Training (Sexual Attitude Ressessment and Restructuring) i Pozytywnej Edukacji Seksualnej organizowane przez Instytut Pozytywnej Seksualności
 • uczestniczy w seminariach z zakresu psychoanalizy lacanowskiej organizowanych przez FPPL

Obszar specjalizacji:

 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • kryzysy emocjonalne
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia odżywiania