Julita Górecka

Julita Górecka

Julita Górecka

Wicedyrektor jednej ze szczecińskich szkół podstawowych. Pedagog edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dzieckiem. Metodyk, łączący teorię z codzienną praktyką. Pedagog opiekuńczo- resocjalizacyjny. Specjalista w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami oraz dzieckiem uzdolnionym.
Propagatorka pedagogiki planu daltońskiego, psychologii rozwoju człowieka oraz wychowania w relacji opartej na szacunku.
W trakcie specjalizacji z logopedii klinicznej.

Wykształcenie:

  • Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie

Obszar specjalizacji:

  • pedagogika 
  • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • praca z dziećmi o dysfunkcjami