Karolina Gnoińska

Karolina Gnoińska

Stanowisko:

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia.
 

Wykształcenie:

– magister psychologii
– psychoterapeuta w trakcie 4- letniego szkolenia o profilu integracyjnym w ośrodku Intra.
 

Doświadczenie:

15 – letnie doświadczenie doradcze, terapeutyczne oraz diagnostyczne

Systematycznie poszerzam swoje kwalifikacje zawodowe za pomocą specjalistycznych kursów oraz poddaję się regularnej superwizji. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m. in. z osobami z doświadczeniem psychozy w różnych jej wymiarach, osobami po przeżytej tragedii osobistej, osobami w trakcie kryzysu np. małżeńskiego, związanego z nagłą utratą pracy, osobami, które mają problemy z radzeniem sobie w życiu codziennym, również z powodu narastających zaburzeń lękowych i depresyjnych zwłaszcza w ostatnim okresie spotęgowanym przez pandemię i jej skutki społeczne i osobiste. W trakcie pracy, którą wykonywałam w różnych placówkach klinicznych, najważniejszy był dla mnie dobrostan osób przychodzących do mnie po pomoc.

Obszar specjalizacji:

  • zaburzenia nastroju
  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia emocjonalne
  • zaburzenia osobowości
  • kryzysy emocjonalne