Monika Makowska

Monika Makowska

Stanowisko:

Pedagog
 

Doświadczenie:

Doświadczenie w pracy z klientem (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) zdobyła prowadząc konsultacje, indywidualne zajęcia terapeutyczne oraz organizując warsztaty dla dzieci szkół i przedszkoli z zakresu przeciwdziałania przemocy, radzenia sobie ze stresem, w sytuacji konfliktu, komunikacji, poczucia własnej wartości czy technik uczenia się.

Kurator społeczny w wydziale karnym, przewodząc w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpracując w zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy.

Diagnosta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wykształcenie:

– absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Szczecińskim, w trakcie jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia
– kurs podstawowy psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Poszerza swoje kwalifikacje w ramach dalszych szkoleń – w trakcie rekrutacji na kurs zaawansowany, superwizje
– licencjonowany diagnosta i terapeuta INPP (Institute for Neuro – Physiological Psychology) dojrzałości neuromotorycznej, czyli skutków niedojrzałości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego widocznymi w trudnościach w uczeniu się, funkcjonowaniu emocjonalnym i zachowaniu. Metoda identyfikuje i ocenia oznaki niedojrzałości neuromotorycznej u dzieci i dorosłych. Wskazaniami do diagnozy (i ewentualnie terapii) metodą INPP mogą być m.in. lęki, choroba lokomocyjna, trudności w nauce (czytania, pisania, matematyki), zaburzenia integracji sensorycznej, problemy w rozwoju mowy i artykulacji, obniżona zdolność koncentracji i utrzymania uwagi, problemy z moczeniem nocnym powyżej 5 -go roku życia, nadaktywność werbalna, zaburzenia koordynacji ruchowej i równowagi, itd. Interwencja terapeutyczna polega na codziennym wykonywaniu indywidulanie dobranych ćwiczeniach ruchowych.

Obszar specjalizacji:

  • zaburzenia psychosomatyczne
  • problemy wychowawcze
  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia emocjonalne
  • zaburzenia osobowości
  • PTSD
  • kryzysy emocjonalne
  • zaburzenia nastroju