Zbigniew Małecki

Zbigniew Małecki

Zbigniew Małecki

Absolwent Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na kierunku kryminalnym w zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej.

Oficer dyplomowany Policji w stopniu podinspektora Policji w stanie spoczynku.
W Policji służył 30 lat, z czego 18 lat w pionie dochodzeniowo-śledczym, gdzie prowadził postępowania przygotowawcze w sprawach o najcięższe zbrodnie, o skomplikowanym przebiegu podmiotowym i przedmiotowym. Następnie, przez kilka lat służył na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji, a ostatnie 8 lat służby – na stanowisku wykładowcy Szkoły Policji w Pile.

Autor publikacji zawodowych, podręczników, dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego. Obecnie, od kilku lat – wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Szczecinie. Tutaj, z racji swoich zawodowych doświadczeń i umiejętności, prowadzi zajęcia z kilku dziedzin bezpieczeństwa wewnętrznego. Przede wszystkim jednak, skupia się obszarach związanych z kryminologią, kryminalistyką, psychologią śledczą, czy profilowaniem kryminologicznym sprawców przestępstw.

Prywatnie, pasjonat fotografii, historii, długich wędrówek pieszych i rowerowych, aktywista miejski, zakochany w Szczecinie, prezes Stowarzyszenia Historyczno – Eksploracyjnego „Archegryf” w Szczecinie.