Warsztaty cieszące się największym zainteresowaniem

Przedstawiamy Wam listę warsztatów, które w tym miesiącu cieszą się największym zainteresowaniem.

OCD – Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

 • Zaburzenie obsesyjno–kompulsywne we współczesnym świecie.
 • Zaburzenie dość powszechnie występujące, dotykające 2- 3% populacji, dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn.
 • Jak rozumie je terapia poznawczo-behawioralna, a jak terapia psychodynamiczna?
 • Diagnoza, różnicowanie, modele terapeutyczne, rozróżnianie obsesji od innych treści poznawczych, cechy kompulsji, rytuały.
 • Narzędzia do rozpoznawania OCD, techniki terapeutyczne, problemy w leczeniu.
 • Czy wszystkie rytuały to OCD?
 • OCD a potrzeba porządku i kontroli.
 • OCD a inne objawy które mogą towarzyszyć chorobie głównej.

Odpowiedzi na powyższe pytania, a także wiele więcej, znajdziecie na naszym warsztacie.

Specyficzne zaburzenia uczenia się, mutyzm i fobia szkolna

Obejmuje takie zagadnienia jak:
  1. Kryteria diagnostyczne, postępowanie i oddziaływania terapeutyczne mutyzmu wybiórczego
  2. Fobia szkolna – fakty i mity, postępowanie, wsparcie terapeutyczne, zalecenia i profilaktyka
  3. Klasyfikacje, oraz terminy przydatne w praktyce psychopedagogicznej

Mechanizmy powstawania specyficznych zaburzeń

Studium Przypadku

 

Obejmuje takie zagadnienia jak:
   • Zasady konstruowania studium przypadku
   • Omówienie zaburzeń (studium przypadków)
   • Zapoznanie się z elementami terapii schematów
   • Zapoznanie się z elementami terapii CBT
   • Zapoznanie się z przykładową dokumentacją pacjentów
   • Zapoznanie się z analizą transakcyjną
Grafiki aktualności shop (3)

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży

Warsztat obejmuje zagadnienia:
Psychologiczna diagnoza kliniczna dzieci i młodzieży
 • Podstawy psychologicznej diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży.
 • Kliniczna diagnoza dla celów terapeutycznych (opisowa i wyjaśniająca).
 • Opiniowanie i orzecznictwo w sprawach dzieci i młodzieży.
 • Metody stosowane w psychologicznej diagnozie klinicznej dzieci i młodzieży.
 • Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży.
 • Etyczne aspekty diagnozy i pomocy psychologicznej dzieci i ich rodzin.
Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  • Profilaktyka i promocja zdrowia- podstawowe założenia.
  • Rodzaje psychologicznego wsparcia dla funkcjonowania i rozwoju jednostki.
  • Obszary i rodzaje działań promujących zdrowie dzieci i młodzieży.
  • Poziomy oddziaływań profilaktycznych.
  • Modele oddziaływań profilaktycznych.
  • Proces działania profilaktycznego.
  • Przegląd programów rekomendowanych.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.